תפתחות טכנולוגיית הלד-מדיה

בשנים האחרונות תופסת טכנולגיית הלד בתאוצה בתחומים רבים
בגרף ניתן לארות את ההתפתחות בתחומים השונים

led-development